29 jan 2023 Jag var i högmässa i Dalköpinge kyrka idag, 4:e söndagen efter Trettondagen. Jag vet inte vad som händer där. Jag frågade M en gång om hon aldrig tvivlat. Jo, sa hon, men jag gick tillbaka, jag har inget annat. Så kanske det är för mig också? Tomheten, om inte någon finns, är inte till att uthärda. När jag var yngre läste jag bara med selektivt i trosbekännelsen, bara de rader ”jag kunde stå för”. Sedan läste jag med högt för att vara en trygghet för andra runt omkring, konfirmander till exempel. Jag går i Söderslätts små byakyrkor,…