1. Den byggda miljön i skönlitteraturen
Följ med på en sinnlig färd över Söderslätts böljande landskap till Kiruna, till Stockholm, Trinidad och Alexandria.
Madeleine Brandin gör nedslag i litteraturen, i 3:e mosebok, hos Naipaul och Lawrence Durrell, hos August Strindberg, Pär Wästberg, Ola Hansson, Viktoria Benediktsson, Jaques Werup och många fler.
Poeter och romanbyggare, alla har en ram, ett rum, en plats, så som livet självt alltid utspelar sig någonstans.

 

2. Arkitekturpoesi
Poesi som arkitektur, arkitektur som poesi.
Vad gör husen med oss? Som arkitekt vet Madeleine Brandin att hus berör människan in på djupet. Det vet också Tomas Tranströmer, Wiclava Szymborska, Lars Gustafsson och Werner Aspenström.
Hon läser ur andras och egna dikter. Åhörarna får måla sin egen bild, inne i huvudet. Hus vi inte glömmer.

 

3. Vårt offentliga rum – en sinnlig betraktelse
Gator och torg är stadens vardagsrum. Där möts och träffas vi. Hur ser golvet ut, väggarna och taket? Var är det soligt, var vill vi sitta? Blåser det? Vad hörs? Vi behöver både ett privat område, ett publikt och ett halvprivat.
Vilka platser uppsöker vi och vilka torg skyndar vi över med obehag? Det handlar inte primärt om de kända platserna utan om vardagsmiljöerna, där vi lever våra liv.
Bildvisning.

 

4. Tegel, tegel på väggen där
Om byggenskap och galenskap handlar det. Om byggnadsstilar från klassicism till gotik och barock, nyklassicism och jugend följd av funktionalism och postmodernism. Detta är avläsbart inte bara i de stora byggnadsverken utan även i skånelängor, tjugotalsvillor och industribyggnader.
Tegel är ett underbart material, som kan ge en rik arkitektur. Ett enda hus kan ha trettio olika formtegel och sex olika glaceringar och färger.
Bildvisning.

 

5. Människan och hennes boningar
En plats där vi känner oss hemma.
Bostaden som maskin eller rum för trevnad. Ett takfönster mot norr, en liten takkupa mot söder, varma sommarkvällar kunde båda vara öppna. Liljan doftar. När det skabbiga uthuset revs föll den storvuxne mannen i gråt.
Trångboddhet och compact living, lyxlägenhet för ensamhushåll, bo i stad, på landet, på havet. Läsa landskapets linjer, uppleva kultur och natur.

 

Läs mer om föreläsningar i poesi & prosa