Madeleine Brandin föreläser. Foto: Rikard Lehmann

I företaget Arkitekturpoesi bistår
Madeleine Brandin uppdragsgivare som kommuner, byggbolag och enskilda fastighetsägare i plan-, exploaterings- och byggfrågor.

 

 

 

Under det senaste året har jag

– utarbetat tävlingsprogram för olika stadsbyggnadsuppdrag.

– utvärderat tävlingsförslag och parallella inlämningar i plan- och byggnadsfrågor.

– juryarbete.

– ansökt om avstyckningar och dispenser.

– utvecklat motiv i ärenden berörda av Plan- och bygglagen.

– utarbetat förslag till fastighetsutveckling, idéer kring markanvändning och genomgång av gällande föreskrifter.

– gjort underlag till detaljplaner.

– skisser, tillbyggnader, tomtplanering, byggnadsdetaljer.