Fröken Husgafvel

19 jan 2022 Ock plötsligt är den klar, ”Du för bygglov, sa stadsarkitekten”, boken om stadsarkitekt Hedvig Husgafvel i Brandeborgs kommun. Om jobbet i ett kommunhus, om att tolka plan- och lagen, om kärlek, lust och ensamhet, om att finna tröst i vardagligheten, spika takpapp, rensa avlopp, lägga asfalt medan samtidigt det pågår skjutningar, mobbning, rån och flyktförsök. För att orka måste vi få känna oss lite bra, feel good helt enkelt. Nå, boken är inte klar, men manuset! Nu ska det läsas av några, sedan redigering. Illustrationer gör jag under tiden.

essä

1 jan 2022. Nytt år. I Hans Ruin-essätävlingen efterlyser vi goda essäer. Essän är stilistiskt njutbar. Mer personlig än den ordinära vetenskapliga prosan, mer lärd än den rena skönlitteraturen och mer eftertänksam än den utpräglade journalistiken. Ska kanske skicka in ett bidrag!

Om rätten till min egen död

12 nov 2021. I morgon lördag är det bokmässa på Lunds stadsbibliotek med ett trettiotal författare och tio förlag som utställare. Därtill ett digert program med talare på atriumgården. Jag ställer ut mina böcker inkl den som släpps samma dag, en ny antologi ”Om rätten till min egen död”. Jag är en av 28 författare i den. Det är inte en debattbok utan ett skönlitterärt utforskande kring svåra frågor om när och hur livet slutar. Den ges ut av Artes Liberales på uppdrag av Litteraturrundan. Jag ska också presentera min bok ”Aktersvall”. Så här låter några röster om boken: ”Boken…