En kort resa kan leda långt

11 dec 2023 blir jag påmind om en Krönika publicerad i TA och YA 31 juli 2020 Jag for ut på E6 för att möta Gud. Och så tog jag till höger. Och där låg Skegrie kyrka. I Skegrie får den nya villabebyggelsen näring och identitet av den gamla byns hus och vägar. Landskapet ligger avläsbart som en uppslagen historiebok. På en och samma gång ser jag den femtusen år gamla stenkammargraven Skegriedösen, kyrkan från 1100-talet, hundraåriga gårdar och gatuhus, nya villor, holländaremöllan från 1897. Under järngrinden till kyrkan kan man läsa inskriptionen JC Petersen Trelleborg 1885. Järnvägen mellan Malmö…