23 okt 2019 höst

Onsdag den 6 nov är jag inbjuden att tala för föreningen Swea på Rådhuskällaren i Malmö. Det ska handla om skånska värderingar, hemkänsla och arkitekturpoesi. Är inne i en skrivperiod med romanen om fröken Husgafvel. Med en karta till hjälp placerar jag ut de olika bygglovsärendena i Brandeborgs kommun. Lustfyllt att skriva, men den stora textmängden är svårhanterlig.