Gästinlägg på “Ditt eget rum”

1 aug 2019 “Vi skriver för att fånga våra tankar. De flyger så luftigt, splittras som molntussar och fördunstar, först när vi fångar dem i ord blir det vi varit med om verkligt. Att skriva är att fästa något vid fasta marken. När inget annat är kvar är våra minnen verkliga och de är våra, det man minns finns. Vi tänker med ord. Att skriva är att tänka, att måla är att känna. Våra liv kommer inte ur inget, det är långa historier. Att berätta är att göra det tydligt. Vi skriver för att förstå våra egna liv, samtidigt deltar…