Landsbygdskonferens och ny hemsida

Den 30 november medverkar jag i en landsbygdskonferens på Universitetsbiblioteket  i Lund tillsammans med Po Tidholm, författare och Sven Jensen, ordf Skånes Hembygdsförbund. Kulturarv för ett Sverige som håller ihop. Arkitekturpoesis hemsida håller på att byggas om med hjälp av Allfeltgroup i Malmö. Det mesta kommer att vara sig likt, men den blir modernare och mer användbar på mobilen. Lättare att hitta artiklar och nyheter.