Krigsminnen

14 sept 2014. Valdagen, oviss utgång, viktigt, spännande. Vi bjuder på ett arrangemang på Trelleborgs museum denna dag kl 12- 16 tillsammans med Riksantikvarieämbetet. 100 år sedan första världskriget, 75 år sedan andra världskriget. Vi får inte glömma. Jean Cronstedt berättar om sin bok och sina upplevelser av att vara finskt krigsbarn i Sverige. Anna Lindgren och jag presenterar vår bok Med brödet under bröstet. Flykten från Dnepropetrovsk i Ukraina till Trelleborg. Mellan Stalin och Hitler. Sedan blir det samtal utifrån en ung flickas erfarenheter 2013, “Mamma, är jag ett Hitlerbarn?” Välkomna att tala om dessa tyvärr alltid aktuella frågor.