Frihet

14 mars 2014 Frihet är en känsla, är att gå från ett sammanträde, eller från ett sjukhus, så fåglar flyga, hoppas något, frihet är att känna solen värma genom tyget på ryggen, frihet är en ljusblå känsla av vind och lätthet. Frihet är att inte vara fånge bakom låst dörr, inte vara fånge i en sjuk kropp, inte vara fånge i ett förväntat beteende. Rikedom är inte automatiskt frihet. Fattigdom däremot minskar friheten, minskar valfriheten. “Bygga är vår största fröjd” (Johan III)