recensioner av Lust på Söderslätt

22 jan 2014 BTJ , redaktör Johan Brinck, epos 14103140 skriver bl a: “Lust på Söderslätt” skildrar vandringar i Trelleborg och resor på slätten. Här berättas om byggnader och bebyggelse i staden och omgivande samhällen. Kyrkor, industribyggnader och bostadshus från olika tider skildras, med både konst- och arkitekturhistoriska perspektiv, men även med ögonöppnande presentationer av tegelarkitektur, skånelängans konstruktion och kalkstrykningens teknik och betydelse… Språket är personligt och lättillgängligt. Byggtekniska facktermer förklaras i en ordlista. Boken är rikt illustrerad med författarens instruktiva och illustrativa foton… Utmärkta kartor gör det lättare att följa vandringarna.” Thomas Nydahl, författare och skribent, skriver på sin blogg Occident bl a: “Hon har…