Ett hus blir till. Krönika i TA och YA dec 2023

  Ingress: I många kommuner, även i Skåne, har det varit rotation på stadsarkitekter och i vissa fall har befattningen helt saknats. Det är en lång process med många aktörer innan ett hus blir byggt. Det krävs en arkitekt som ritar och projekterar huset. Det krävs ett bygglov. Det behövs en byggare och en byggherre. Bygglovet ges efter att ingenjörer och arkitekter granskat ritningarna, tittat på volymer, färg, form och material, bedömt varsamhet och hur byggnaden passar in med omgivande hus. Detta är stadsarkitektens unika kompetens, huset ska bli ett tillskott till miljön, det ska bli estetiskt tilltalande och ge…