essä

1 jan 2022. Nytt år. I Hans Ruin-essätävlingen efterlyser vi goda essäer. Essän är stilistiskt njutbar. Mer personlig än den ordinära vetenskapliga prosan, mer lärd än den rena skönlitteraturen och mer eftertänksam än den utpräglade journalistiken. Ska kanske skicka in ett bidrag!